Kayıt Belgeleri

ÜNİVERSİTELERE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

ÜNİVERSİTELERE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Lise Diploması
Vilayet Makamından Apostil Mührü Bastırılmış Olarak.

2. Lise Transkripti
Lise 1-2-3 Dönem ve Dönem Sonu Notlarını Gösteren ; Mezun Olunan Liseden Alınmış , Vilayet Makamından Apostil Mührü Bastırılmış Olarak.

3. Yüksek Öğrenim Yeterlilik Belgesi
Öğrenciye Verilen Diplomanın Yüksek Öğrenim Alması için Yeterli Olduğuna Dair Mezun Olunan Liseden Alınacak Olan Yazı ,Vilayet Makamından Apostil Mührü Bastırılmış Olarak.

4. Sağlık Raporu
Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Sağlık Ocaklarından alınan, Vilayet Makamından Apostil Mührü Bastırılmış Olarak.

5. Taahhütname
Öğrencinin Eğitimi Süresince Masraflarının ailesi tarafından Karşılanacağına Dair, Noter Tasdikli belge.( Bu belge Öğrencinin Bulgaristan Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda (D tipi ) Öğrenci Vizesi Başvurusunda gerekmektedir.)

7. Muvafakatname
Aday eğer 18 yaşını geçmemişse istenir. (Apostil olacak) (Noter+Apostil) İbareli belgeler noterden onaylatılmış ve İl Valiliklerin ‘den veya İlçe Kaymakamlığı’ndan Apostil mührü ile onaylatılmış olmalıdır. Tercüme işlemleri Danışmanlığımız tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

6. Pasaport Fotokopisi
Pasaportun 1. 2. 3. ve en son sayfalarının fotokopileri.

7.Sabıka Kaydı
Savcılıktan alınacak.

8. Biyometrik Fotoğraf